DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Ataç, Başar (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı, 2020-06)
  ÖZET Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin küreselleşme eğilimini ve hızını önemli oranda etkilemesi sonucu insan ihtiyaçları ve toplumsal beklentiler önemli oranda etkilenmiş, bu toplumsal talep değişimi de ...
 • Talaş, Hasibe (T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2020-06)
  ÖZET Bu tez, bir güç unsuru ve yeni bir rekabet/savaş alanı olarak tanımlanan uzayın uluslararası ilişkilere etkisi, neden bir rekabet ve savaş ortamına dönüştüğü ve Çin’in uzay politikalarının hangi amaçları içerdiğini ...
 • Partal, Hasan Barış (T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 2019-11)
  ÖZET Karamanlı olarak isimlendirilen Ortodoks Hıristiyan olan ve Türkçe konuşan cemaate yönelik altmış yıldan fazla yayın yapan Anatoli'yi farklı kılan, yayınlarında Türk dilini Rumi (Yunani) harfler yazarak kullanmış ...
 • Ekinci, Ayşegül (T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tıp Hukuku Anabilim Dalı, 2020-06)
  ÖZET Bu çalışma toplumun sosyo-kültürel durumunun teknolojik gelişmeler karşısında oluşturduğu direnç ve buna bağlı olarak tıp ve tıp hukuku açısından ortaya çıkan zorluklar göz önünde bulundurularak yapılmıştır. ...
 • Fidan, Furkan (T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı İslam ve Türk Felsefesi Bilim Dalı, 2020-06)
  ÖZET Bu yüksek lisans tezinde, İbn Sînâ’nın sonsuz kavramını doğa felsefesi sınırları içerisinde nasıl ele aldığı araştırılmaktadır. Çalışmamızın iddiası, İbn Sînâ’nın geliştirdiği özgün sonsuzluk yaklaşımıyla kendisinden ...

View more